Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία DAS PREMIUM (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσειςκαι οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Αποτελείται από ομάδα εμπειρογνώμων & τεχνοκρατών (Οικονομολόγων,Μηχανολόγων,Περιβαλλοντολόγων,Πολιτικών Μηχανικών κ.ά.).

Παρέχει συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη στους Δικαιούχους των έργων των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρία μας καθιερώθηκε μεταξύ των κορυφαίων στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων, Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.