Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing

Η DAS PREMIUM συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της στρατηγικής Marketing, καθοδηγώντας με γνώση και ασφάλεια τις επιχειρήσεις στην επιτυχημένη προώθηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Στρατηγικά Σχέδια Marketing

Η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου Marketing ή ενός Marketing plan, δεν αφορά απλά τη μέθοδο προβολής και διαφήμισης των προϊόντων / υπηρεσιών μιας επιχείρησης, αλλά απαιτεί εκτενή ανάλυση της Αγοράς, του Ανταγωνισμού, του Καταναλωτή (customer segmentation) και του Μείγματος Προϊόντων, προκειμένου να σχεδιαστούν: 

  • Η προϊοντική στρατηγική (Product Portfolio Mix)
  • Η τιμολογιακή πολιτική
  • Η στρατηγική διανομής και διάθεσης των προϊόντων (Distribution Channel Strategy)
  • Το πλήρες πλάνο επικοινωνίας και οι στρατηγικές επιλογής και χρήσης Μέσων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λειτουργιών Marketing

Η Das Premium με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργιών Marketing, απευθύνεται κυρίως στις δυναμικές εκείνες επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει εξειδικευμένο τμήμα Μarketing, προσφέροντας την εναλλακτική αξιοποίηση του δικού της έμπειρου προσωπικού και των ερευνητικών της εργαλείων.
Με τον τρόπο αυτό, οι δικοί μας σύμβουλοι Marketing γίνονται κομμάτι της δικής σας επιχείρησης, συνεργάζονται στενά και τακτικά μαζί σας, για όσο χρόνο απαιτείται, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις δυνατότητες, το προσωπικό και τους πόρους της Das Premium προς δικό σας όφελος.

Η υπηρεσία Στρατηγικών Σχεδίων Marketing απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν να ευθυγραμμίσουν τις παραπάνω στρατηγικές και πολιτικές με την πραγματικότητα της αγοράς και με τις ανάγκες των καταναλωτών.